Leefbaar 3B grijpt in bij wachttijd sociale woningbouw

Met het indienen van de motie “wachttijd sociale huurwoning” wilde de fractie van Leefbaar 3B klip en klaar aangeven dat de grens niet alleen is bereikt, maar fors is overschreden. Met de ongelofelijk lange gemiddelde wachttijd van meer dan 50 maanden en een extreem lage slaagkans (1.4%) om als Lansingerlander in één van de eigen dorpen een sociale woning te huren, moet het snel anders! De wachttijd zal links of rechtsom fors omlaag moeten.

Fractievoorzitter Don van Doorn gaf in zijn betoog aan dat Leefbaar 3B zonder twijfel erg blij is met alle succesvolle regionale samenwerkingsverbanden, maar dat Lansingerland op het gebied van wonen in een situatie is gekomen die niet langer kan en mag worden geaccepteerd. Don van Doorn riep de gehele raad op zich achter deze motie te scharen en het college de opdracht te geven alle sturingsinstrumenten in beeld te brengen en daarbij aan te geven in welke mate wij aan die knoppen kunnen draaien of nieuwe instrumenten bedenken om de wachttijd naar beneden te brengen.

Wat de fractie van Leefbaar 3B betreft mogen alle grenzen opgezocht of verlegt worden. Als het college op dit terrein net zo succesvol zal worden als bij het verkopen van bedrijventerreinen, dan gaat de toekomst er voor de woningzoekende Lansingerlanders ook goed uitzien. Speciale dank gaat uit naar de mede-indieners van onze motie: VVD, CDA, CU en PvdA. Lees meer

Hoewel er uiteindelijk aan het einde van de avond unanieme steun kwam voor deze motie was het opvallend dat aan de uiterst linkse kant van de Lansingerlandse gemeenteraad door GroenLinks en WIJ Lansingerland vooral naar de belangen van de Rotterdamse kameraden word gekeken en zelfs opgeroepen solidair met hen te zijn. Blijkbaar stoort het hen niet dat Rotterdam de komende jaren 19.000 sociale huurwoningen sloopt en verwachten dat de randgemeenten het wel even voor hen gaan oplossen. Wetende dat VESTIA in die randgemeenten 10.000 sociale woningen gaat liberaliseren (verpatsen aan de hoogste bieder) was het Leefbaar 3B die aangaf dat dit een rekening is die niet ten koste gaat komen van onze inwoners!

Leefbaar 3B zet de starterslening voor jongeren weer op de kaart
Ook de tweede motie van Leefbaar 3B kon op de voltallige steun van de gemeenteraad rekenen doordat alle partijen al bij aanvang aangaven de motie mede te ondertekenen. Onderzocht zal worden op welke wijze en tegen welke kosten onze jongeren weer een beroep kunnen doen op een starterslening. Don van Doorn gaf namens de fractie van Leefbaar 3B aan dit een mooi en krachtig instrument is om onze eigen jongeren te helpen bij het kopen van een woning in het dorp waar zij zijn opgegroeid en zich hebben gehecht.

Heroverweging handhaving en fraudebestrijding voor Leefbaar 3B onbespreekbaar
Als enige fractie in de gemeenteraad heeft Leefbaar zich verzet tegen de motie van PvdA en D66 om de intensivering van fraudebestrijding over 2 jaar te heroverwegen. Leefbaar 3B is pas tevreden als fraude niet meer mogelijk is en de pakkans 100%. Zodra die 100% is bereikt, zullen we er alles aan doen dit ook zo te houden. Een uitkering is voor mensen die niet zonder kunnen. Voor die inwoners zal Leefbaar 3B er altijd zijn. Voor hen die frauderen en misbruik maken van het sociale vangnet is geen ruimte of begrip. Die sporen we op en bestraffen wij hard.
Wel kon Leefbaar 3B zich vinden in het deel van de motie waarin werd opgeroepen om jaarlijks de behaalde resultaten te rapporteren aan de gemeenteraad.

1 Comment

  1. Ellie Muilwijk-Duivesteijn

    Ben het helemaal mee eens dat Lansingerlanders te weinig kansen krijgen, door alle huurders van buitenaf. Zeker nu je leest dat er zoveel sociale huurwoningen gesloopt gaan worden. Moeten wij hiervoor opdraaien voor die tekorten??? Te gek voor woorden.

Spring naar toolbar