Met de fractie op heidag

De fractie van Leefbaar 3B is vrijdagavond “op de hei” geweest. In het tot conferentieoord omgedoopte gemeentehuis met aangepaste verlichting, hebben we in alle rust deelgenomen aan een “inspirerende hei sessie”. Even weg uit alle drukte rondom o.a. de begrotingen 2020.
Tussen de sessies door was er ruimte voor een heerlijk maaltijd van de Chinees.
De heisessie werd door de hele L3b fractie als inspirerend en motiverend ervaren, laat 2020 maar komen.

Zeker voor herhaling vatbaar !

 

Eneco gelden verstandig opzij leggen:

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik over de besteding van de Eneco-gelden voor de gemeente Lansingerland. In het eerste artikel gaven we u inzicht in de mogelijkheden om deze gelden te investeren. In dit tweede artikel geven we u inzicht in de mogelijkheden voor het verstandig opzij leggen van (een deel van) deze gelden.

Eneco is verkocht aan Mitsubishi en bij de definitieve verkoop van onze Eneco aandelen levert dit  gemeente Lansingerland naar schatting een eenmalige uitbetaling op van ongeveer 138 miljoen. Een flinke klap geld! Maar het verstandig besteden van deze Eneco gelden is zo gemakkelijk nog niet. Dit heeft te maken met structurele tegenover incidentele inkomsten en uitgaven.
Wij vinden het fijn als u met ons meedenkt: lees meer

Eneco gelden verstandig investeren:

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik over de besteding van de Eneco-gelden voor de gemeente Lansingerland. In het eerste artikel beschouwen we hoe we verstandig kunnen omgaan met het besteden van een deel van deze gelden. In het tweede artikel geven we aan hoe we het andere deel van dit geld goed zouden kunnen beleggen.

Eneco is verkocht aan Mitsubishi en bij de definitieve verkoop van onze Eneco aandelen levert dit de gemeente Lansingerland naar schatting een eenmalige uitbetaling op van ongeveer 138 miljoen.    Een flinke klap geld! Wat betreft Leefbaar 3B gaat een deel van dit geld terugvloeien naar onze gemeenschap. Maar hoe doen we dat verstandig? Wij hebben daar onze ideeën over en die willen we graag met u delen. lees meer

Wilderszijde

Nadat Wilderszijde jarenlang grotendeels braak heeft gelegen worden er nu plannen gemaakt om de wijk te ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat bij de verdeling over woningtypen zo goed mogelijk aangesloten wordt bij de behoefte van de eigen inwoners.

Het college is in overleg met de provincie over onze bijdrage aan de regio en de fractie van Leefbaar 3B heeft van harte de motie gesteund die geïnitieerd was door de PvdA, een motie die bedoeld was als steun in de rug voor het college bij het overleg met de provincie.
Het ging bij de raadsbehandeling nu nog om de uitgangspunten en niet om concrete plannen. De meeste van de voorgelegde uitgangspunten werden raadsbreed omarmd maar er bleken ook nog enkele te zijn waar de raad aanscherping wenste. lees meer

Chillplekken voor de jeugd vragen om alternatieve locaties.

Of het – door Leefbaar 3B – op de raadscommissie agenda plaatsen van het onderwerp “Chillplekken” het duwtje in de rug is geweest om het aanwijzen van de chillplekken in Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek stop te zetten, zullen wij nooit weten. De afgelopen weken is woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer veelvuldig benaderd door omwonenden, die bedenkingen hadden over de gefaciliteerde chillplek in hun nabije woonomgeving. Positief is dat niemand tegen chillplekken is en zich bewust is dat overlast in een dichtbevolkt gebied onontkoombaar is.

lees meer

Jeugdlintje als blijk van waardering

Tijdens de Commissie Samenleving van 20 november kwam het CDA met een initiatief om de Lansingerlandse jeugd en jongeren in het zonnetje te zetten met een jeugdlintje. Woordvoerder Machiel Crielaard liet namens Leefbaar3B weten dat de fractie dit initiatief van harte ondersteunt en dat Leefbaar3B de Lansingerlandse jeugd hoog in het vaandel heeft staan.

Wel werd namens Leefbaar3B gepleit voor een concretisering van het voorstel. Wat ons betreft stellen we leeftijdscategorieën vast waarin de lintjes worden uitgereikt. Bijvoorbeeld de categorieën 6 t/m 12 en 13 t/m 17.  Ook stelt Leefbaar3B als datum 20 november voor omdat dit Universele Kinderdag is. Wat ons betreft is er geen betere dag om een dergelijke jeugd-lintjesregen te organiseren.

INRICHTINGSPLAN OPENBARE RUIMTE BERKEL CENTRUM WEST

Tijdens de commissie ruimte van 12 november jl. stond het inrichtingsplan openbare ruimte Berkel Centrum West op de agenda als bespreekpunt. Er werd niet gevraagd om een beslissing en daarom gaat dit onderwerp dus niet naar de raadsvergadering voor akkoord.

Het betreft wel een mooi inrichtingsplan, de fietsbrug van de Gemeentewerf naar de Röntgenstraat moet voor veiligheid zorgen voor de kinderen die op de fiets naar school gaan.

Verder wordt er middels het planten van een aantal grote bomen en het aanleggen van fonteinen een gezellig centrum gecreëerd. Hiermee wordt een sociaal centrum gemaakt dat ook nog eens zorgt voor verbetering van de klimaatadaptatie. De Gemeentewerf en de Boerhaavestraat worden aangepast met vrij liggende fietspaden. Samen met maatregelen om de eventuele overlast voor de bewoners van de Gemeentewerf tegen te gaan .

Voor Leefbaar 3B was er nog het punt van de blinde garagemuur van de parkeergarage van de Lidl. In een eerdere presentaties was toegezegd dat deze muur een groen aanzien zou krijgen middels beplanting, waardoor ook het schijnsel van koplampen richting de appartementen aan de Röntgenstraat voor minder overlast zou zorgen. In het nieuwe inrichtingsplan is hier geen sprake meer van. Leefbaar 3B heeft er, bij monde van Georgine Zwinkels, bij de wethouder op aangedrongen om dit toch uit te voeren en om ook om te zoeken naar oplossingen voor de overige parkeerproblemen. Wellicht is het een oplossing om te zorgen voor een opheffing voor de directe bewoners?

Is “Van Gas Los” het enige juiste antwoord op onze toekomstige energievoorziening?

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte hebben we stil gestaan bij de wettelijke verplichting om – uiterlijk in 2021 – een energievisie vast te stellen.
Nederland wil nu aardgasvrij. Een van de redenen hiervoor is het klimaatakkoord van Parijs. Hierin is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet worden teruggedrongen. In Nederland is besloten om naast besparingen, bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven en op het gebied van mobiliteit, ook CO2 te reduceren bij woningen. Bovendien is het terugdringen van de aardbevingen in Groningen een belangrijk thema. lees meer

Spring naar toolbar