Bestuur Leefbaar 3B dient zienswijze in voor OTB A13-A16

A13-A16_HZZDat besluiten genomen door andere overheden dan de gemeente Lansingerland grote gevolgen kunnen hebben voor de inwoners, hebben de inwoners ervaren bij de beslissingen over de HSL en recentelijk bij het voorstel van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) A13-A16. Het bestuur heeft in overleg met de fractie van Leefbaar 3B er voor gekozen om namens de vereniging een zienswijze in te dienen om op twee punten aandacht te vragen bij het Ministerie I en M voor een aanpassing in het OTB Rijksweg A16 Rotterdam. lees meer

Raad akkoord met Bestuursadvies A16 Rotterdam

snelweg_A16De raad van Lansingerland heeft, na het invoegen van een groot aantal wijzigingen, ingestemd met het bestuursadvies A16 Rotterdam. De naam A13/A16 is sinds kort veranderd in A16 Rotterdam. Dit bestuursadvies is een reactie op het Ontwerp Tracébesluit (OTB) van de minister.

Burgers, organisaties en verenigingen kunnen tot en met 5 november 2015 een zienswijze indienen via http://platformparticipatie.nl . Ook kan de zienswijze gestuurd worden aan: Directie Participatie, Postbus 30316 te 2500 GH Den Haag. Let wel op de brief moet uiterlijk 5 november 2015 ontvangen zijn. lees meer

Raad Lansingerland stemt in met A13/A16

snelweg_A16De fractie van Leefbaar 3B heeft ingestemd met het inpassingsvoorstel A13/A16. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven hoe de fractie tot dat besluit is gekomen. Het is niet het ideale beeld wat dat Leefbaar 3B heeft van de inpassing, maar met de verbeteringen gekoppeld aan de extra € 15 miljoen, die de minister in september beschikbaar heeft gesteld, wil Leefbaar 3B niet gokken. Maar ook de besteding van de € 100 miljoen regionaal geld wil Leefbaar 3B niet kwijt raken en dan gaat het met name over de € 60 miljoen van de Metropoolregio voor de tunnel in het Lage Bergse Bos.

Hoe is de afweging van Leefbaar 3B geweest? lees meer

Raad Rotterdam stemt in met A13/A16. Lansingerland besluit maandag 12 oktober

De raad van Rotterdam heeft donderdagavond ingestemd met de inpassingsmaatregelen van de A13/A16. Van de 44 aanwezige raadsleden stemden er 32 voor de A13/A16 en 12 tegen. Twee partijen in de raad van Rotterdam stemden verdeeld Leefbaar Rotterdam en Nida. De voorstemmers zijn: LR (10), PvdA (8), D66 (6), VVD (3), CDA (3), Nida (1) en CU/SGP (1). De tegenstemmers zijn LR (3), SP (5), GL (2), Nida (1) en PvdD (1)

Maandagavond 12 oktober rond de raad van Lansingerland de discussie over de besluitvorming betreffende het pakket inpassingsmaatregelen A13/A16 af en zal dan een besluit nemen.

A13/A16 – Raad Lansingerland besluit op 12 oktober over de A13/A16

A13-A16_HZZDe gemeenteraad van Lansingerland heeft maandag 21 september het raadsvoorstel betreffende de regionale inpassingsmaatregelen, net als in Rotterdam, aangehouden. Een ruime meerderheid van de raad van Lansingerland wilde het raadsvoorstel aanhouden en heeft wethouder Simon Fortuyn nogmaals naar de minister gestuurd om meer geld voor verbeteringen aan de nieuwe verbindingsweg tussen de A13 en de A16.

De fracties van VVD, PvdA en WIJ wilden direct al instemmen met A13/A16-plannen zoals deze nu zijn voorgesteld. Leefbaar 3B, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zien nog mogelijkheden voor verbeteringen van de A13/A16 door overleg met de minister.

lees meer

Spring naar toolbar