Uitnodiging ALV maandag 18 november

Het bestuur van Leefbaar 3B nodigt iedereen uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Lansingerland op:

Maandag 18 november 2019 aanvang 19:30 uur

Agenda ALV 18-11-2019

lees meer

Donderdag 16 mei ALV Leefbaar 3B

Donderdagavond 16 mei spreekt wethouder Simon Fortuyn tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B over de recente politieke ontwikkelingen in Lansingerland. Verkeer, verkeersveiligheid, beheer van het openbaar gebied, duurzaamheid, het vliegveld, woningbouw en de houtkap in het Recreatieschap Rottemeren zullen zeker aan de orde komen. Fractievoorzitter Don van Doorn zal een terugblik geven op het eerste jaar van de coalitie Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tijdens de ALV zullen de leden een nieuwe voorzitter kiezen. Leefbaar 3B neemt afscheid van Patra Steehouwer. Patra heeft met name in de twee jaar tot aan de raadsverkiezing van maart vorig jaar enorm veel werk verzet en dat heeft er toe geleid dat Leefbaar 3B met negen zetels de grootste fractie is in de gemeenteraad van Lansingerland. De huidige vice-voorzitter Dave Salomons is kandidaat om de nieuwe voorzitter te worden. Hij is een jaar geleden lid geworden van het bestuur.

In de ALV wordt het jaarverslag 2018, inclusief het financieel verslag besproken en vastgesteld. Ook wordt een voorstel gedaan voor een nieuw logo van Leefbaar 3B.

De Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B
Datum: Donderdag 16 mei
Tijd: 20:00 uur

Inloop vanaf 19:30 uur
Plaats: Gemeentehuis Lansingerland, Tobias Asserlaan 1 te Bergschenhoek.
De ledenvergadering is ook toegankelijk voor niet-leden van Leefbaar 3B.
Zij worden van harte uitgenodigd.

Verkiezing lijsttrekker Leefbaar 3B

Op maandag 4 september kiest de Algemene Ledenvergadering de lijsttrekker van Leefbaar 3B voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

Maandag 4 september:  Algemene ledenvergadering van Leefbaar 3B

Aanvang:                           20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Plaats:                                Trefpunt Rotta aan de Hoeksekade 164 te Bergschenhoek.

Parkeren op het parkeerterrein van Rotta aan de overzijde van de weg.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Het kiezen van de lijsttrekker.
  3. Presentatie over het concept Verkiezingsprogramma 2018-2022.
  4. Uitleg verloop verkiezingscampagne vanaf nu tot maart 2018.
  5. Sluiting
  6. Gezellige borrel met de lijsttrekker

 

Drukke Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B Lansingerland

img_9152_alvOp woensdag 16 november is de halfjaarlijkse ledenvergadering van Leefbaar 3B weer goed bezocht. Ook dit keer konden we weer nieuwe leden verwelkomen. De voorzitter van het bestuur, Patra Steehouwer, kondigde met spijt het vertrek aan van Regina Schouten uit het bestuur. Regina blijft zich wel actief inzetten voor Leefbaar 3B. Twee nieuwe bestuursleden werden daarna met algemene stemmen door de leden gekozen. Het bestuur is versterkt met een dame en een heer, te weten Selgei Gabin en Patrick Thomas.

Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft een goed overzicht gegeven van de stand van zaken op dit moment. Door middel van een powerpoint presentatie heeft hij verteld wat de fractie tot nu toe allemaal heeft gedaan aan de realisatie van het verkiezingsprogramma 2014 – 2018. Leefbaar 3B is op koers en Wouter verwees daarbij naar zijn verantwoording op de Leefbaar 3B website op 28 juni 2015 en 30 oktober 2016. Lees meer

ALV woensdag 16 november 2016

ALV_DoeMee-267x300Woensdag 16 november, aanvang 20.15 uur, is de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B in het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. De inloop is vanaf 19.45 uur. Er is parkeergelegenheid aan de andere kant van de Hoeksekade tegenover het Trefpunt.

Naast de leden zijn ook geïnteresseerde inwoners van Lansingerland, die geen lid zijn van Leefbaar 3B, van harte welkom.

Terugblik/stand van zaken 2016 door fractie voorzitter Wouter Hoppenbrouwer en een vooruitblik 2017-2018 door wethouder Simon Fortuyn

De bijeenkomst wordt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

De volledige agenda is te downloaden via de website www.leefbaar3b.nl .

Ga hiervoor naar “informatie” en dan naar “ archief bestuur”.

Spring naar toolbar