Nieuwe voorzitter en nieuw logo Leefbaar 3B

De nieuwe voorzitter van Leefbaar 3B is Dave Salomons.
Hij nam het voorzitterschap over van Patra Steehouwer, die tijdens de Algemene Ledenvergadering in het zonnetje werd gezet voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor Leefbaar 3B heeft gedaan. Met name in de twee jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing van maart vorig jaar is Leefbaar 3B, mede door haar inzet, de grootste fractie in de raad gebleven en nu met negen zetels.

 

 

 

 

 

lees meer

Nieuwe bestuursleden Leefbaar 3B

Afgelopen dinsdag 17 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Leefbaar 3B gehouden.
Het was een heel vrolijke ledenvergadering. Er is volop nagenoten van de negen zetels die Leefbaar 3B bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart heeft gewonnen. Dat is een winst van twee zetels in vergelijking met de raadsverkiezing van vier jaar geleden.

Campagneleider en raadslid Leon Erwich werd door het bestuur in de bloemetjes gezet vanwege zijn enorme inzet tijdens de afgelopen campagne. Het CampagneTeam werd uitvoerig bedankt voor de geweldige prestatie en de enorme verkiezingsoverwinning. Over de vorming van een nieuw college in Lansingerland is op dit moment nog niets te melden.

Hugo Groeneveld ontvangt uit handen van de Voorzitter een bos bloemen.

 

In de ALV hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Hugo Groeneveld heeft na ruim tien jaar afscheid genomen als bestuurslid. Hij werd door Leefbaar 3B voorzitter Patra Steehouwer en raadslid Henk Meester uitvoerig bedankt voor zijn vele bestuurswerk. Er zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd, John Meijer en Dave Salomons.
De ALV wenste beide nieuwe bestuursleden veel succes en wijsheid. Het bestuur van Leefbaar 3B ziet er nu als volgt uit:
Patra Steehouwer (voorzitter), Dave Salomons (vice-voorzitter), Patrick Thomas (secretaris) en John Meijer (penningmeester).

Gewoontegetrouw staat jaarlijks in april de jaarrekening op de agenda van de ALV. De jaarrekening 2017 van Leefbaar 3B is, na controle en verslag daarvan door de kascommissie bestaande uit Cheryta Buijs en Ruud Veldkamp, goedgekeurd.

Vlak voordat voorzitter Patra Steehouwer de Algemene Ledenvergadering wilde sluiten heeft Marjolein Gielis namens de fractie, met een toespraak en een mooie bos bloemen,  Patra heel erg bedankt voor al haar inzet van de afgelopen 12 maanden. Haar inzet voor Leefbaar 3B in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart is enorm geweest.

Afscheid burgemeester Ewald van Vliet

IMG_0025

De afgelopen week stond voornamelijk in het teken van het afscheid van burgemeester Ewald van Vliet. Naast afscheidsbijeenkomsten met gemeentelijke medewerkers en de andere leden van het college van B& W was er maandag de receptie voor inwoners, verenigings- en bedrijfsleven. Kees Heugens sprak daar namens de gemeenteraad dank uit voor hetgeen Ewald van Vliet voor de gemeente heeft gedaan en het onrecht dat hem, vooral in de pers, werd aangedaan door hem verantwoordelijk te stellen voor fouten en tekortkomingen die hem beslist niet waren aan te rekenen. Donderdagavond aan het eind van de laatste raadsvergadering van burgemeester Ewald van Vliet overhandigde Kees Heugens hem de schaal, die ook raadsleden bij hun vertrek krijgen.

Coos Rijsdijk waarnemend burgemeester Lansingerland

Afgelopen woensdag berichtte deze site over de benoeming van de waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk.

Na overleg van de fractievoorzitters met de commissaris van de Koning, de heer Jan Franssen, is een gesprek gevoerd met de heer Coos Rijsdijk. Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk was ook bij deze benoeming voorzitter van de vertrouwenscommissie. Na een krap twee uur durend gesprek met de heer Coos Rijsdijk afgelopen maandagavond, hebben de fractievoorzitters unaniem besloten de commissaris van de Koning te adviseren de heer Coos Rijsdijk te benoemen als waarnemend burgemeester van Lansingerland.

Het burgemeesterschap van Coos Rijsdijk begint 1 januari 2014 om 00:00 uur. De eerste uren van het nieuwe jaar 2014 zal hij al aanwezig zijn in onze gemeente Lansingerland. Maandagavond 6 januari 2014 kunnen inwoners van Lansingerland kennis met hem maken tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis.

Fractie en bestuur van Leefbaar 3B feliciteren Coos Rijsdijk met zijn benoeming en wensen hem veel sterkte bij het werk als burgemeester van Lansingerland.

12 december 2013 – Algemene Ledenvergadering Leefbaar 3B

Donderdag 12 december 2013 wordt in de ALV het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Leefbaar 3B vastgesteld. Ook de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 zal worden vastgesteld.

De lijsttrekker van Leefbaar 3B is Wouter Hoppenbrouwer. Hij is in de ALV van september 2013 gekozen.

Spring naar toolbar