Bezoekers braderie Bleiswijk geven input voor het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B

Leefbaar 3B wil graag dat de inwoners van Lansingerland input geven voor het verkiezings- programma van 2018.
Wij maken graag gebruik van de kennis, kunde en mening van onze inwoners. De braderie van 10 juni j.l. in Bleiswijk was weer een mooie gelegenheid om met u in gesprek te gaan.

Overall kun je stellen dat de Bleiswijkers tevreden inwoners van Lansingerland zijn. Uiteraard zijn er altijd wensen en verbeteringen te benoemen. Deze zijn genoteerd en zullen, waar mogelijk, worden meegenomen bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma.

Er was een veel gehoorde wens voor meer diversiteit in het winkelaanbod. Helaas is dit iets waar de politiek niet veel invloed op kan uitoefenen. Dat is een kwestie van marktwerking. Maar de politiek kan zorgen voor een klantvriendelijke vestigingsklimaat en Leefbaar 3B zal zich daar sterk voor inzetten. Desgevraagd gaven de inwoners aan dat ze blij zouden zijn met de komst van een viswinkel, een speelgoedzaak, een schoenenwinkel en een brasserie.  lees meer

Bibliotheek verdwijnt uit het centrum van Bleiswijk

In de raadsvergadering van 1 juni stond wederom het vertrek van de bibliotheek uit het dorpscentrum centraal. Leefbaar 3B heeft het volgende standpunt ingenomen:

  • Behoud van de bibliotheek in Bleiswijk in het gebouw De Snip in de Dorpsstraat;
  • Een volwaardige ondersteuning van het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” door een extra financieel impuls van de gemeente.

Dit standpunt van Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kreeg geen enkel gehoor. Dit werd vooral veroorzaakt door het feit dat het burgerinitiatief de Alliantie “Behoud ’t Web” alleen een mogelijkheid van overleven heeft als de Bibliotheek de rol van exploitant op zich neemt. Leefbaar 3B vindt dat een oneigenlijk argument en vindt naast het waarderen van het burgerinitiatief dat de Dorpsstraat van Bleiswijk levendig en bruisend moet blijven.

De bibliotheek draagt met haar 25.000 bezoekers per jaar een ferm steentje bij aan deze reuring en levendigheid in het dorp. lees meer

Bibliotheek Bleiswijk van Snip aan Dorpsstraat naar ’t Web in Nachtegaallaan?

In de commissie Samenleving is uitgebreid gesproken over de totstandkoming van een cultuurhuis in Bleiswijk. Het idee van cultuurhuis komt voort uit een burgerinitiatief waar Leefbaar 3B zeer veel waardering voor heeft en ook een lans voor breekt omdat Leefbaar 3B van mening is dat de gemeente meer gebruik moet maken van de kennis, kunde en kwaliteit van de eigen inwoners.

De beslissing daarover lijkt simpel, maar is dat helaas niet. Het ondersteunen van dit burgerinitiatief vraagt een hoge prijs. Immers, om het cultuurhuis levensvatbaar te laten zijn, moet de bibliotheek terug naar ‘t Web aan de Nachtegaallaan, waar het 10 jaar geleden uit vertrokken is. Hierdoor komt het huidige pand van de bibliotheek aan de Dorpsstraat voor een groot deel leeg te staan, wat de levendigheid van de Dorpsstraat niet ten goede komt. lees meer

Toekomst van de Bibliotheek Bleiswijk en mogelijke verkoop De Snip in Bleiswijk

tott“Talk of the Town” in Bleiswijk naar aanleiding van berichtgeving in de media en de collegebrief van 28 september 2016, inzake de stand van zaken verkoop vastgoed, bereiken de fractie van Leefbaar 3B verontrustende berichten. Inwoners uit Bleiswijk en maatschappelijke instellingen kloppen bij Leefbaar 3B aan over de geruchten dat het college willens en wetens aanstuurt op de verkoop van De Snip. Deze aansturing lijkt overwegend financieel en niet functioneel gedreven te zijn en houdt geen enkele rekening met afspraken uit het verleden. Ook de impact voor verenigingen(huidige gebruikers) lijkt een aangelegenheid voor latere zorg te zijn. Deze situatie is voor Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer reden om de tien vragen te stellen aan het college van B&W…… lees meer

De Stander – Toekomstig 2e sociaal kloppend hart in Lansingerland

De Stander Bergschenhoek

De Stander Bergschenhoek

Vrijdag 12 februari hebben Welzijn Lansingerland, de Bibliotheek en 3B Wonen hun gezamenlijke plannen omtrent De Stander in Bergschenhoek ontvouwd voor raadsleden van Leefbaar 3B, CDA, VVD en PvdA. Het was een indrukwekkende presentatie waarbij samenwerking en versterking van elkaars mogelijkheden ten behoeve van met name de zwakkeren in onze gemeente centraal staat. De ontwikkeling van een gezamenlijk sociaal café door Welzijn Lansingerland en de Bibliotheek Oostland is een uitstekend voorbeeld van samen de handen ineenslaan ten behoeve van de inwoners van Lansingerland. Andere organisaties kunnen ook nu nog aansluiten bij deze unieke samenwerking.

lees meer

Spring naar toolbar