Bleizo wordt Station Lansingerland – Zoetermeer

Station Lansingerland – Zoetermeer is de naam voor het nieuwe treinstation aan de A12 dat momenteel wordt gebouwd in Bleiswijk (gemeente Lansingerland) tegen de grens met Zoetermeer aan. Dit hebben NS en ProRail afgelopen week aan de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer laten weten. De werknaam station Bleizo is nu vervangen door een definitieve naam: Station Lansingerland – Zoetermeer.

Wethouder Albert Abee van Lansingerland: “Met de komst van het NS station Lansingerland – Zoetermeer staat onze gemeente nu ook letterlijk op de kaart van Nederland! Ook geeft de komst van het station een geweldige impuls aan de gebiedsontwikkeling van de omliggende bedrijventerreinen.”

Het treinstation gaat deel uitmaken van een grote vervoersknoop, waar volgens planning eind 2018 trein, RandstadRail, bus, auto en fiets samenkomen. Met daarbij 700 gratis parkeerplaatsen biedt station Lansingerland – Zoetermeer straks veel overstapmogelijkheden en reistijdwinst. Voor zo’n 70.000 inwoners in de buurt van het station kan de reistijdwinst oplopen tot 25 minuten.

Alle Sprinters tussen Den Haag en Gouda stoppen bij station Lansingerland – Zoetermeer. Ook wordt RandstadRail lijn 4 naar het nieuwe station doorgetrokken. De ZoRo-bus, de snelle busverbinding richting metrostation Rodenrijs, heeft een halte bij het nieuwe station en ook bus 173 brengt passagiers vanuit het dorp Bleiswijk van en naar het nieuwe station Lansingerland – Zoetermeer.

 

Eerste paal vervoersknoop Bleizo

foto-1-bleizo-1e-paalOver de A12 wordt in Lansingerland tegen de grens met Zoetermeer het nieuwe vervoersknoop station Bleizo gebouwd. Op maandag 31 oktober 2016 sloegen Albert Abee, wethouder Lansingerland, Cees de Vries, regiodirecteur ProRail, Arthur Gleijm, directeur Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Marc Rosier, wethouder Zoetermeer de eerste paal.

Het station Bleizo verbindt vanaf eind 2018 in Lansingerland de vervoerssystemen: trein, RandstadRail, bus (o.a. de ZoRo-bus), auto en (brom)fiets. Maar ook de gebieden ten noorden en zuiden van de A12 worden met een groene laan over het stationsviaduct met elkaar verbonden.
foto-2-bleizo-1e-paal
 foto-3-bleizo-1e-paal lees ,meer

Hoefweg en Bleizo – salarissen directeuren

geld-300x217De commissie Algemeen Bestuur had de vorige week de jaarlijkse discussie over de Verbonden Partijen op de agenda staan. De PvdA stelde naar aanleiding van een perspublicatie over de bezoldiging van de directeuren van Bleizo en het Bedrijvenschap Hoefweg de vraag van de naleving van de Wet Normering Topinkomens aan de orde. In 2014 werd voldaan aan de norm, maar doordat de zogenaamde Balkenendenorm is verlaagd moet nu bij de eerstvolgende contractverlenging de bezoldiging aangepast worden.

Leefbaar3B vindt dat de wet nageleefd moet worden; bovendien vinden we de maximale bezoldiging te hoog, zeker als er niet passend gepresteerd wordt. Over dat laatste hebben we zorgen, vooral ten aanzien van Hoefweg. In 2014 is er niets verkocht en ook dit jaar lijkt het erop dat er geen inkomsten zijn. Wij constateren daarbij dat de directie van Hoefweg geen kans heeft gezien om het distributiecentrum van de Lidl binnen te halen.

We vinden dat er beter gepresteerd moet worden. De jaarlijkse kosten zijn aanzienlijk en betekenen een financieel risico voor de gemeente. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester heeft dan ook bij het dagelijks bestuur van het Bedrijvenschap Hoefweg erop aangedrongen de marketing met kracht en gestructureerd aan te pakken.

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (GR Bleizo)

masterplan-bleizo-2010_b292417Afgelopen woensdag 13 mei 2015 heeft de raadscommissie Algemene Bestuur van de gemeente Lansingerland vergaderd over de Jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. Daarbij is ook het advies van de Rekeningcommissie van de GR Bleizo besproken. In de rekeningcommissie zitten twee raadsleden uit Zoetermeer en twee uit Lansingerland. Namens de gemeenteraad van Lansingerland hebben Jan van der Laan en Eddy Neeleman zitting in de rekeningcommissie. Jan van der Laan was in de raadscommissie tevens woordvoerder voor Leefbaar 3B. lees meer

Station Bleizo

In de Commissie Algemeen Bestuur van 14 januari 2015 kwam het raadsvoorstel Vervoersknooppunt Bleizo aan de orde. Dit raadsvoorstel ging voornamelijk over de bedieningsovereenkomst en de realisatieovereenkomst. De bedieningsovereenkomst regelt de voorwaarden voor het stoppen van sprinters op station Bleizo. Zoals het er momenteel uit ziet zullen vanaf december 2018 sprinters stoppen op dit station.

De fractie Leefbaar 3B stelde bij monde van Jan van der Laan erg positief te zijn dat het station er daadwerkelijk gaat komen. lees meer

Spring naar toolbar