Aandacht voor Brandweervrijwilligers

De bespreking van het Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013-2017 heeft er toe geleid dat Marjolein Gielis namens de fractie van Leefbaar 3B er op aangedrongen heeft aandacht te schenken aan de brandweervrijwilligers. Het is van groot belang voor de veiligheid dat blijvend geïnvesteerd wordt in de brandweervrijwilligers. Alle fracties zijn het daar mee eens.

Een tweede punt is dat de Veiligheidsregio moet voldoen aan de financiële kaders die met de deelnemende gemeenten zijn afgesproken. Iedereen moet aan zijn financiële taakstelling voldoen, dus ook de Veiligheidsregio.

Beide punten worden alsnog in de brief aan de Veiligheidsregio opgenomen.

Brandweerkazerne Bergschenhoek sluit per 1 april 2012

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 november is de fractie van Leefbaar 3B akkoord gegaan met de optie om de kazerne Bergschenhoek te sluiten. De kazernes Bleiswijk en Berkelse Poort blijven open en een SIV wordt gestationeerd in de kazerne Berkelse Poort.

Ondanks de sluiting van de kazerne in Bergschenhoek voldoet de Veiligheidsregio voor het gehele grondgebied van Lansingerland aan de wettelijke norm voor de aanrijtijd van de brandweer. Dat de sluiting voor de brandweermensen uit Bergschenhoek heel zuur is, is iedereen het over eens.

De brandweermensen uit Bergschenhoek hebben de afgelopen 12 maanden heel constructief meegewerkt om er voor te zorgen dat de brandweerdekking voor geheel Lansingerland gewaarborgd is. Mede door een door de OR opgedragen onderzoek heeft het er toe geleid dat de directie en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio besloten hebben de oorspronkelijke sluiting van de kazerne in Bleiswijk terug te draaien.

Brandweer Lansingerland (Post Bergschenhoek)

In de afgelopen weken is het, zoals u eerder heeft kunnen lezen op de site van Leefbaar 3B, onrustig geweest binnen brandweercorps van Bergschenhoek. De 36 vrijwilligers van de brandweerpost in Bergschenhoek waren zeer bezorgd overde brandveiligheid niet alleen in Bergschenhoek, maar ook in andere delen van Lansingerland.

Nogmaals brandweercorps Bergschenhoek

Donderdagavond 3 februari waren de raadsfracties op uitnodiging van het brandweercorps te gast in de kazerne te Bergschenhoek. Na de protestactie van het Bergschenhoekse corps in de raad van 27 januari hebben de Bergschenhoekse brandweermensen gemerkt dat eenaantal zaken verkeerd zijn overgekomen.

Protestactie brandweer Bergschenhoek

De raad, maar ook de burgemeester werd door de Bergschenhoekse brandweermensen overvallen door de mededeling dat de tweede brandweerauto van Bergschenhoekaanstaande maandag door de directie van de Veiligheidsregio wordt weggehaald. In de raadsvergadering van donderdag 27 januari kwamen de Bergschenhoeksebrandweermensen als protest de brandweerwagen nu al direct inleveren bij de burgemeester. Zij gaven hem de sleutels van de brandweerauto die zij op het parkeerterrein van het gemeentehuis in Bleiswijk hebben geparkeerd.

Spring naar toolbar