26 sollicitanten voor burgemeesterschap Lansingerland

26_L3bVoor het burgemeesterschap van Lansingerland hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 14 september 2015 in functie treden.

De sollicitanten – 24 mannen en 2 vrouwen – variëren in leeftijd van 40 tot 61  jaar. Dertien van hen zijn lid van de VVD, vijf van het CDA, vier van de PvdA, één van de ChristenUnie, één van D66, één van een lokale partij en één sollicitant is niet aan een politieke partij verbonden. Vier sollicitanten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld, en veertien sollicitanten zijn (voormalig) wethouder. lees meer

Neeleman stapt uit vertrouwenscommissie benoeming nieuwe burgemeester

Je-maintiendrai

Ik zal handhaven

Met de volgende spreektekst heeft Wouter Hoppenbrouwer als voorzitter van de Vertrouwenscommissie Benoeming Burgemeester en namens acht van de negen fracties in de gemeenteraad van Lansingerland gereageerd op het verzoek van raadslid Neeleman (Partij Neeleman) om ontslagen te worden uit de vertrouwenscommissie.

De heer Neeleman is zelf verantwoordelijk voor zijn overwegingen en zijn genomen besluit. De raad rest niets anders dan de heer Neeleman zijn ontslag te geven. Ik respecteer zijn besluit. Tenslotte hecht ik er wel aan om als voorzitter en woordvoerder van de Vertrouwenscommissie Benoeming Burgemeester te benadrukken dat:

  1. Het proces om te komen tot een profielschets open, transparant en integer is verlopen;
  2. De vertrouwenscommissie of leden van de vertrouwenscommissie niet op bezoek zijn geweest bij de gemeente Westland.

Hierbij wil ik het graag laten. Sprak Wouter Hoppenbrouwer

lees meer

Wouter Hoppenbrouwer licht in aanwezigheid commissaris van de Koning profielschets nieuwe burgemeester toe

Dinsdag 20 januari was de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, in de raadsvergadering aanwezig om de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst te nemen. De profielschets is nodig om een nieuwe burgemeester te werven, die naar verwachting medio september zal aantreden. Op 23 januari 2015 is in de Staatscourant de advertentie verschenen voor de vacature burgemeester Lansingerland. Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer die ook voorzitter is van de vertrouwenscommissie is heeft met een uitstekende toespraak in de raad verantwoording afgelegd over hoe de profielschets tot stand is gekomen. Lees meer

Toespraak Wouter Hoppenbrouwer bij aanbieding profielschets nieuwe burgemeester aan commissaris van de Koning

Voorzitter, Commissaris van de Koning, medewerker van het kabinet, leden van de raad en belangstellenden.

Als voorzitter van de vertrouwenscommissie geef ik u graag een kijkje in de keuken en leg hiermee verantwoording af over de wijze waarop de voorliggende concept profielschets tot stand is gekomen.

In september 2014 hebben de fractievoorzitters van u, commissaris, de uitnodiging gekregen om het werving- en selectieproces voor een nieuwe burgemeester op te starten. U daagde ons uit om niet met een profielschets te komen in de vorm van een eenheidsworst. Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt achteraf. Immers, ook wij zijn rupsjes nooit genoeg en willen iemand die alles kan. De voorbereidingscommissie heeft uw uitdagende handschoen echter opgepakt.

Lees meer

Wouter Hoppenbrouwer voorzitter vertrouwenscommissie benoeming burgemeester

Vertrouwenscommisie voorzitterDe gemeenteraad heeft in de raad van 18 december 2014 de fractievoorzitter van Leefbaar 3B Wouter Hoppenbrouwer benoemd tot voorzitter van de vertrouwenscommissie voor benoeming van de nieuwe burgemeester van Lansingerland. In de vertrouwenscommissie is elke fractie vertegenwoordigd door één fractielid. Wethouder Albert Abee is adviseur van de commissie en de griffier Marijke Walhout is secretaris van de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie gaat gesprekken voeren met kandidaten en daarvan verslag doen aan de gemeenteraad. Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad hiertoe de verordening vastgesteld.

Na het vertrek van Ewald van Vliet als burgemeester heeft de Commissaris van de Koning in nauw overleg met de fractievoorzitters eerder besloten tot de benoeming per 1 januari 2014 van Coos Rijsdijk als waarnemend burgemeester. Nu er sprake is van een bestuurlijk stabiele situatie en voor de financiële situatie een opgaande lijn is ingezet, acht de Commissaris de tijd rijp om de procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester op te starten. De vacature zal binnenkort worden opengesteld.

Spring naar toolbar