Extra openstelling publieksbalies gemeentehuis op donderdagavond

Vanaf 6 juni is ook op donderdagavond de publieksbalie van het gemeentehuis open voor de inwoners. Om de inwoners nog vaker de gelegenheid te geven om ’s avonds zaken met de gemeente te regelen, wordt de openstelling uitgebreid. Vanaf 6 juni 2019 kunnen onze inwoners ook op donderdag tot 20.00 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek terecht. De openstelling op de dinsdagen is ook tot 20:00 uur.

Door een extra avondopenstelling wordt de bereikbaarheid en de dienstverlening verbeterd. Het uitbreiden van de openingstijden sluit aan op de ambities uit het coalitieakkoord van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie en het collegeprogramma.

Voor het regelen van zaken met de gemeente kunnen de inwoners (online of telefonisch) een afspraak maken of langskomen tijdens de vrije inloopmomenten in de Publiekshal. De gemeente moet zo veel mogelijk klaarstaat voor de inwoners op de momenten dat het de inwoners uitkomt.

Fractie Leefbaar 3B ondersteunt actiegroep Bleiswijk

Overlast, materiële schade en ongenoegen over het verloop van de besprekingen met het Hoogheemraadschap met betrekking tot het voornemen de kades langs de vaarten in Bleiswijk te verhogen, hebben geleid tot een stop zetten van het overleg tussen bewoners en Hoogheemraadschap. Het actiecomité, handelend namens ruim 70 woningbezitters die het betreft, heeft een beroep gedaan op de medewerking van de gemeenteraad, niet alleen omdat de gemeente zelf ook financiële en milieuschade schade kan ondervinden, maar ook als belangenbehartiger van de betrokken eigenaren.

Namens Leefbaar 3B diende Kees Heugens tijdens de raadsvergadering een motie in, gericht op pogingen het overleg te herstarten om tot positieve resultaten te kunnen komen. Alleen de VVD fractie bleek niet bereid de motie mede te ondertekenen om, aan het eind van de discussie alsnog overstag te gaan, waardoor de hele raad zich hier achter schaarde en de motie met algemene stemmen werd aangenomen.

Ongetwijfeld zal het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard nu alles doen om de communicatie betreffende de uitvoering van de kadeophogingen met de 70 gedupeerde bewoners in Bleiswijk weer op te pakken op een wijze zoals dat bij het andere waterschap in onze gemeente, het Hoogheemraadschap Delfland, gebruikelijk is.

8e “uurtje informatie uitwisselen” 3 juli 2013

Hierbij ontvangt u de uitnodiging van de fractie en het bestuur Leefbaar 3B voor het 8e “uurtje informatie uitwisselen” tussen leden, bestuur, fractie en wethouder. Ook inwoners die geen lid zijn, maar wel interesse hebben in de gemeente Lansingerland, zijn van harte welkom.

Datum            :  woensdag 3 juli 2013
Locatie          : Gemeentehuis Tobias Asserlaan 1 Bergschenhoek
vergaderzaal 11 (1e verdieping deur naast vergaderkamer 8 geeft  toegang tot de andere vergaderzalen).
Aanvang        : 18.45 inloop vanaf  18.30 uur
Sluiting          : uiterlijk 19.45 uur 

Wat is de bedoeling van dit “uurtje informatie uitwisselen” :

 • De betrokkenheid tot elkaar te vergroten en informatie uit te wisselen zodat wij meer weten wat er bij u leeft en u meer te weten komt waar college, raadsleden en bestuur zich mee bezig houden.
 • De onderwerpen worden op hoofdlijnen met elkaar besproken en betreffen uw leefomgeving en ideeën om verbeteringen tot stand te brengen.
 • Onderwerpen die u aan de orde wilt stellen, ontvangen wij graag vooraf zodat wij ons kunnen voorbereiden om u zo goed mogelijk te kunnen antwoorden.
 • In te brengen onderwerpen kunt u per e-mail voorzitter@leefbaar3b.nl of per telefoon 06 14 789 383 aan ons laten weten.
 • Wij starten met de vooraf ingebrachte onderwerpen. Onderwerpen die op de avond worden ingebracht komen in het volgende “uurtje informatie uitwisselen” aan bot.
 • Wij ontvangen graag uw aanmelding zodat wij enigszins weten op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen. Maar u bent natuurlijk ook welkom als u zich niet vooraf heeft aangemeld.

 Voorlopige Agenda

 1. 18.45 uur welkom voorzitter
 2. Kort rondje voorstellen waardoor wij elkaars naam leren kennen en horen in welke kern van Lansingerland u woont.
 3. Inventariseren van onderwerpen.
  Ingebrachte onderwerpen: Vandaag 25-6-2013 worden twee presentaties gegeven aan de raadsleden waarover wij graag met u van gedachte willen wisselen op 3 juli.
 • Actualisatie integraal Handhavingsbeleid
 • Toekomstig afval beleid

Beide presentaties zijn in te zien en kunt u downloaden via:

http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering-presentatieavonden_1105.html

Het beleid omtrent beide onderwerpen moet nog worden vastgesteld einde van dit jaar. Het Handhavingsbeleid wordt na de vakantie in de commissie Ruimte AB behandeld en het Afvalbeleid komt einde van dit jaar in de commissie Ruimte.

 1. De onderwerpen waar wij niet aan toekomen of die om verdere bespreking
  vragen zullen op het volgende “ uurtje informatie uitwisselen” behandelt worden.

Het volgende “uurtje informatie uitwisselen” is op woensdag 11 september.
Op dezelfde tijd en dezelfde locatie. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

 1. Sluiting door voorzitter uiterlijk om 19.45 uur.

Graag tot ziens op 3 juli 2013
Fractie en Bestuur Leefbaar 3B

” Uurtje informatie uitwisselen” in juni vervalt

De afgesproken avond van 12 juni voor het “uurtje informatie uitwisselen” vervalt door een overvolle agenda van de commissie Ruimte. Deze commissie vergadert op 12 juni  vanaf 18.30 uur.

Het 8e ” uurtje informatie uitwisselen” wordt nu gehouden op 3 juli op de vaste tijd van 18.45 tot 19.45 uur en op de vaste locatie vergaderkamer 11 in het gemeentehuis.
De definitieve uitnodiging hiervoor en de onderwerpen worden weer via de website en de e-mail aan u bekend gemaakt.
Dit is tevens de laatste bijeenkomst voor de vakantie.
In september worden deze bijeenkomsten weer opgepakt waarvan u op de hoogte wordt gehouden.
Bestuur Leefbaar 3B

 

 

Verslag ” uurtje info uitwisselen” 15-5-2013

Op woensdagavond 15-5-2013 heeft het ” 7e uurtje informatie uitwisselen” plaatsgevonden. Deze keer waren er  11 aanwezigen, leden, fractieleden, de wethouder  en geïnteresseerden.

De op de agenda staande onderwerpen werden besproken.

Spring naar toolbar