Gemeentehuis wordt Huis van de Samenleving

Tijdens de commissie Algemeen Bestuur is een langgekoesterde wens van Leefbaar 3B in vervulling gegaan. Al jaren pleit Leefbaar 3B er voor van het gemeentehuis een gemeenschapshuis te maken. Een ontmoetingsplaats voor iedereen, waarbij verenigingen, kunstenaars, musici ruimte krijgen om hun activiteiten te laten zien en bijeenkomsten kunnen houden. Waarom de eerdere weerstand nu als sneeuw voor de zon is verdween, blijft onduidelijk, maar Leefbaar 3B is blij dat het gebeurd is.

Deze doorbraak maakt het mogelijk van het gemeentehuis een bruisend gemeentehuis te maken. De suggestie van Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer om het huis van de gemeente te wijzigen in het Huis van de Samenleving viel in het goede pulletje. Wethouder Abee vond het een goed idee en nam het over.

 

Hoofdpijndossier gemeentehuis heropend

In de website bijdrage van 19 november heeft Leefbaar 3B melding gemaakt van de mogelijk tegenvallende kostenstijging betreffende de aanpassingen en het herstel van het gemeentehuis. In de commissievergadering van november stelde de meerderheid van de gemeenteraad, waaronder Leefbaar 3B, voor om de uitslag van de aanbesteding van de gevel af te wachten en in de raadscommissie te overleggen alvorens over te gaan tot de gunning van de herstelwerkzaamheden. Mocht het aanbestedingsresultaat leiden tot een grote kostenoverschrijding dan zal alles weer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Immers, het in maart 2017 beschikbaar gestelde budget van € 2,1 miljoen was en is kaderstellend.

In een brief van 4 december komt het college met de mededeling dat de kosten van het herstel van de gevel, ten gevolge van de marktontwikkeling, 9% hoger uitpakken en daardoor € 160.000 hoger zijn dan verwacht. Dit bedrag en de eerder aangekondigde mogelijke kostenoverschrijding noopt het college om de werkzaamheden op te splitsen. lees meer

Hoofdpijndossier gemeentehuis kan dicht

Leefbaar 3B fractiewoordvoerder Wouter Hoppenbrouwer opende zijn raadsbijdrage met de volgende woorden: “Een goede verstaander weet dat dit onderwerp voor Leefbaar 3B een hoofdpijn dossier is. Een dossier waar wij vanaf dag één TEGEN waren. Het is en blijft moeilijk te verkroppen dat je naast de reeds uitgegeven € 40 miljoen nog eens € 2,3 miljoen nodig hebt, waarvan € 1,7 miljoen om constructiefouten van de gevel te herstellen.

Het is ook niet uit te leggen dat je het gebouw gaat verwaarlozen. Het gebouw staat er en dan moeten wij er goed voor zorgen. Het is ook niet uit te leggen dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het huis van de democratie voor bezoekers die gehandicapt zijn en inwoners met kinderwagens onder de maat is. Het is ook niet uit te leggen dat je bij sneeuw en vorst het risico loopt dat op het plein bij de hoofdingang en bij de buitentrap een ijspegel op je hoofd krijgt.” lees meer

Wijziging afschrijvingstermijn gemeentehuis Lansingerland

Al bij het raadsbesluit (in december 2007) om het huidige gemeentehuis te bouwen heeft Leefbaar 3B aangegeven géén voorstander te zijn voor een afschrijvingstermijn van 50 jaar in plaats van de gebruikelijke 40 jaar. Dat is een truc geweest om het toch al veel te dure gemeentehuis in de boeken wat goedkoper voor te spiegelen dan het werkelijk is. Dat is ook één van de redenen waarom alleen Leefbaar 3B en Partij tot Behoud huis De Haas toentertijd tegen de bouw van het nieuwe gemeentehuis hebben gestemd.

Nu ligt er een voorstel van het college om afschrijvingstermijn terug te brengen naar 40 jaar. Dat betekent dat de kosten van het gemeentehuis met € 145.626,- per jaar toenemen. Tijdens de afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur werd duidelijk dat dit voorstel zal worden aangenomen door de raad. Ondanks de extra kosten per jaar is Leefbaar 3B blij met deze correctie, want kosten van nu doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen is niet zoals het hoort.

Toegankelijkheid gemeentehuis

toegankelijkheidEen zeer betrokken mantelzorger mevrouw Van der Snel heeft de gemeenteraad laten zien wat een enorme moeite het is voor iemand die gehandicapt is om bij het gemeentehuis naar binnen te gaan.

Een soort goederenlift die heel traag gaat, waarvan je de knop zowel in als buiten de lift langdurig ingedrukt moet houden, anders stopt de lift. In de rolstoel of met je stokken staat de gehandicapte inwoner die bij het gemeentehuis naar binnen wil, langdurig in weer en wind. Zowel bij het wachten tot de lift er is en ook in de lift sta je buiten, er zit geen dak op de lift.

Mevrouw Van der Snel heeft de raad gevraagd daar iets aan te doen, zodat de gehandicapte inwoners op een fatsoenlijke manier bij het gemeentehuis naar binnen kunnen gaan.

De burgemeester heeft mevrouw Van der Snel aangegeven dat de raad nog dit jaar in combinatie met het herstel van de gevel van het gemeentehuis het probleem met de lift gaat aanpakken en beloofde haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Spring naar toolbar