Donderdag 16 mei ALV Leefbaar 3B

Donderdagavond 16 mei spreekt wethouder Simon Fortuyn tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B over de recente politieke ontwikkelingen in Lansingerland. Verkeer, verkeersveiligheid, beheer van het openbaar gebied, duurzaamheid, het vliegveld, woningbouw en de houtkap in het Recreatieschap Rottemeren zullen zeker aan de orde komen. Fractievoorzitter Don van Doorn zal een terugblik geven op het eerste jaar van de coalitie Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tijdens de ALV zullen de leden een nieuwe bestuursvoorzitter kiezen. Leefbaar 3B neemt afscheid van Patra Steehouwer. Patra heeft met name in de twee jaar tot aan de raadsverkiezing van maart vorig jaar enorm veel werk verzet en dat heeft er toe geleid dat Leefbaar 3B met negen zetels de grootste fractie is in de gemeenteraad van Lansingerland. De huidige vice-voorzitter Dave Salomons is kandidaat om de nieuwe bestuursvoorzitter te worden. Hij is een jaar geleden lid geworden van het bestuur. lees meer

Vijf lintjes in Lansingerland

In Lansingerland hebben vijf inwoners een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Alle vijf zijn lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. De onderscheidingen zijn vrijdag 26 april 2019 namens Koning Willem-Alexander door burgemeester Pieter van de Stadt in de raadzaal van Lansingerland uitgereikt.

Voor elk van de vijf gedecoreerden gaf de burgemeester in een korte omschrijving aan waarom de Koninklijke Onderscheiding een terechte waardering is voor het vrijwilligerswerk dat zij lange tijd gedaan hebben. lees meer

Visie op sport en bewegen in Lansingerland

De commissie Samenleving boog zich donderdagavond over de visie op sport en bewegen in Lansingerland.

Leefbaar 3B ziet uiteraard het belang in van sporten en bewegen in relatie tot gezondheid, lol maken, samen zijn en beleving. Leefbaar 3B is positief kritisch, maar vond evenals meerdere raadsfracties dat de visie nog niet af was.

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer beoordeelde de visie aan de hand van een drietal criteria.
1. Wat willen we bereiken (welke verandering willen we realiseren: wat zijn inhoudelijke
doelen en maatschappelijke effecten) = doel.
2. Wat gaan we daarvoor doen (hoe willen we verandering realiseren: welke zijn de
oplossingsrichtingen en de gevolgen daarvan) = product.
3. Wat mag het kosten (welke financiën en andere middelen willen we maximaal
besteden) = middelen.

Fractievoorzitter wenst u namens Leefbaar 3B een goed 2019

Graag wens ik u allen namens Leefbaar 3B een heel goed en gezond 2019.

Eerst wil ik terugblikken op het afgelopen jaar 2018, waarin de verkiezing van de gemeenteraad plaats vond, maar daarna ook vooruitkijken.

Ons verkiezingsprogramma 2018 opent met de constatering dat “een meerderheid van de Nederlandse bevolking steeds minder vertrouwen heeft in de landelijke politiek en zich steeds vaker afzet tegen niet luisterende politici. Het lijkt er soms op dat landelijke politici de binding met de samenleving kwijt zijn geraakt, geen gevoel meer hebben voor wat er echt speelt in de leefomgeving.” In de loop van 2018 bleek bij voortduring dat dit nog altijd geen loze constatering is. Van de protestbeweging van de gele hesjes, die medio mei 2018 online het levenslicht zag en zich snel over vele landen heeft verspreid, tot verdeeldheid en soms absurde aannames over de financiering van maatregelen uit het klimaatakkoord. Uit alles blijkt dat de kloof er is en dat deze niet kleiner is geworden.

Toen op 22 maart 2018 na hard werken voor Leefbaar 3B een klinkende verkiezingswinst op de schermen verscheen, ontstond bij onze negenkoppige fractie direct het besef en het verantwoordelijkheidsgevoel dat Leefbaar 3B het vertrouwen en de opdracht heeft gekregen om die kloof in Lansingerland te dichten. Met die opdracht zullen we ook in 2019 dagelijks ons werk in de gemeenteraad van Lansingerland benaderen. Luisteren naar en in overleg gaan met inwoners, bedrijven, sport- en welzijnsorganisaties blijven wij doen. Wij zullen ons ook blijvend inzetten voor de bestaande uitstekende samenwerking met onze coalitiepartners en met de fracties die niet aan de coalitie deelnemen. Samenwerking staat hoog in ons vaandel. lees meer

Station Lansingerland-Zoetermeer gedeeltelijk open

Sinds zondag 9 december is het station Lansingerland-Zoetermeer bij de A12 gedeeltelijk open. Op dit moment stopt nu alleen de NS trein op het station. Overdag stopt bus 173 iets ten noorden van het nieuwe station op de Bleiswijkseweg. Vanaf 7 januari 2019 stopt bus 173 ook in de avond en op zondag en dan aan de zuidzijde bij de hoofdingang van het nieuwe station, zodat vanuit Bleiswijk het station dan goed bereikbaar is. Half mei is het station volledig afgebouwd en wordt het officieel geopend. Dan stopt ook de HTM RandstadRail lijn 4 op het station. Tegelijkertijd gaat ook bus 170 bij de zuidelijke hoofdingang van het station stoppen, zodat het station vanuit Berkel en Rodenrijs goed bereikbaar is. Uiteraard is dan het station ook op de fiets of met de auto goed bereikbaar en zijn er ruim voldoende parkeerplekken.

Renders © Arcadis / Team V Architectuur

Na 12,5 jaar is er weer een NS station in Lansingerland. Op 3 juni 2006 deed voor het laatst een NS trein station Rodenrijs aan.

De oude Hofpleinlijn werd daarna omgebouwd tot de nu zo succesvolle metro E-lijn. Nu dus weer een NS station terug in Lansingerland. Leefbaar 3B is er van overtuigd dat dit nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer een succesvol OV-knooppunt wordt.

Spring naar toolbar