Wel of geen palen: Geef uw mening via het burgerpanel van de gemeente Lansingerland

Tot en met dinsdag 21 april kunt u uw mening geven over de verkeerssituatie in Berkel centrum en Berkel Noord en wat u veranderd wilt hebben. Wel of geen palen in de weg, doortrekken Berkelse dijkje, waar wel en waar geen 30 km/u, etc.

Geef uw mening via onderstaande link:

http://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.srf?I.Project=ABPLANS15C_OPEN

 

Geef uw mening over verkeer in Berkel (o.a. de palen)

Hoe blijft Berkel Bereikbaar?

Voor de herziening van het Mobiliteitsplan voor Berkel zijn we nu beland in fase 2: er zijn verschillende varianten ontwikkeld voor de verkeersstructuur van Berkel. De gemeente is benieuwd naar de meningen van de inwoners en andere belanghebbenden over deze varianten. Op welke manier kunt u uw mening geven?

Informatiebijeenkomst 14 april

Op dinsdag 14 april a.s. organiseert de gemeente van 19.30 – 22.00 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst. Hier kunnen inwoners en andere belanghebbenden de varianten bekijken, vragen stellen en hun mening geven over de voorgestelde maatregelen. We starten de avond met een presentatie in de raadzaal. Daarna kunnen inwoners langs panelen met de varianten lopen en de deskundigen om een toelichting vragen.

lees meer

Enquête Mobiliteitsplan Berkel – Veel inwoners willen Noordeindseweg open

mobiliteitsplanDe resultaten van de raadpleging van de inwoners van Lansingerland over de verkeersstromen in Berkel zijn gepubliceerd. Deze peiling zal gebruikt worden om het verkeersbeleid in Berkel en Rodenrijs verder vorm te geven.

In totaal hebben 1.162 inwoners de enquête ingevuld, daarvan wonen 781 in Berkel, 263 in Bergschenhoek en 118 in Bleiswijk.

De eerste indrukken van Leefbaar 3B zijn de volgende…….

Verkeerscirculatieplan Berkel Noord en Centrum

“Op tafel ligt een uitstekend voorstel om enerzijds het parkeren van auto’s en fietsen in de nabijheid van het winkelcentrum goed te organiseren en anderzijds de verkeerscirculatie in Berkel Centrum en Noord aan te pakken. De fractie van Leefbaar 3B realiseert zich terdege dat met name de verkeerscirculatie een moeilijke opgave is, waarbij voor welke oplossing dan ook wordt gekozen, niet alle inwoners tevreden gesteld kunnen worden. Lusten en lasten moeten goed verdeeld zijn. Ook de last van verkeershinder ten gevolge van de enorme uitbreiding van Berkel moet evenredig verdeeld worden en evenredig verdeeld zijn.” Zo begon Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk zijn betoog in de gemeenteraad van afgelopen donderdagavond. Lees meer

Geluidschermen langs N209 in Bergschenhoek en Bleiswijk

Langs de Provinciale weg N209 komen geluidsschermen. Door het college is een subsidieverzoek ingediend bij het Rijk. Wethouder Simon Fortuyn heeft aangegeven dat het Rijk de volledige kosten hiervan zo’n € 5 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Dit is een mooie opsteker voor een groot aantal woningen in Bergschenhoek en Bleiswijk.

Bij de Europasingel in Bergschenhoek komt een scherm en tegen de westkant van Bleiswijk langs de N209. Leefbaar 3B wil er ook voor pleiten de geluidsoverlast bij woningen in Kruisweg langs de N209 hierin te betrekken.

Spring naar toolbar