Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie praten over te vormen coalitie

Woensdagmiddag 2 april heeft Leefbaar 3B via de gemeente Lansingerland bekend gemaakt dat samen met het CDA, D66 en de ChristenUnie besprekingen zullen starten om te komen tot een coalitie van deze vier partijen.

Dit is het persbericht dat vanmiddag door communicatie van de gemeente Lansingerland is verspreid:

Coalitieonderhandelingen Lansingerland

De afgelopen week hebben Wouter Hoppenbrouwer en Henk Meester, namens de Leefbaar 3B fractie, verkennende gesprekken gevoerd met alle partijen die zitting hebben in de nieuwe gemeenteraad van Lansingerland. Tijdens deze gesprekken zijn de mogelijkheden voor coalitievorming aan bod gekomen.

De beste optie is een samenwerking tussen de fracties van CDA, CU, D66 en Leefbaar3B. Zij gaan onderzoeken of ze tot een coalitieakkoord kunnen komen. Nog deze week beginnen de besprekingen.

Alle fracties worden bedankt voor hun constructieve medewerking en inbreng tijdens de informatierondes van vorige week.

Coalitieonderhandelingen gestart

Na de definitieve vaststelling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing staat Leefbaar 3B voor de schone taak om de leiding te nemen in de coalitieonderhandelingen. Henk Meester en fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer hebben inmiddels alle acht partijen uit de gemeenteraad oriënterend gesproken.

Bij de oriëntatie zijn gedachten uitgewisseld over de coalitiesamenstelling, de hoofdaccenten van het coalitieakkoord, specifieke speerpunten van de partijen en het profiel van de wethouders. Het zal niemand verrassen dat de financiën van de gemeente, de drie aanstaande decentralisaties en de woningbouwopgave centraal staan. Alle gesprekken vinden in een goede en constructieve sfeer plaats. Uiterlijk woensdag 2 april aanstaande zal Leefbaar 3B de collega partijen informeren over de verdere procesgang.

Nieuwe gemeenteraad Lansingerland gaat aan de slag

Jan van der Laan wordt door burgemeester Coos Rijsdijk geïnstalleerd in de raad van Lansingerland

Jan van der Laan wordt door burgemeester Coos Rijsdijk geïnstalleerd in de raad van Lansingerland

De nieuw gekozen raad is donderdag 27 maart 2014 geïnstalleerd. Tegenover burgemeester Coos Rijsdijk hebben alle 31 raadsleden de eed of de belofte afgelegd:

“Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik”

De nieuwe Leefbaar 3B raadsleden Jan van der Laan en Leon Erwich legden de eed en belofte voor de eerste keer af. Ook de herkozen Leefbaar 3B raadsleden Wouter Hoppenbrouwer, Kees Heugens, Marjolein Gielis, Henk Meester en Jan Pieter Blonk legden de eed of belofte af.

De komende vier jaar zal zeker geen gemakkelijke periode worden voor de 31 raadsleden van Lansingerland. De enorme opgaven zullen zeker de financiële positie van de gemeente, de drie decentralisaties (zorg, jeugd en werk) en de verkoop van bouwgrond voor woningen en bedrijven betreffen.

Leefbaar 3B wenst de hele raad veel wijsheid en daadkracht in de nu net begonnen raadsperiode 2014-2018.

Leon Erwich wordt door burgemeester Coos Rijsdijk geïnstalleerd in de raad van Lansingerland

Leon Erwich wordt door burgemeester Coos Rijsdijk geïnstalleerd in de raad van Lansingerland

https://www.vng.nl/files/vng/brieven/2013/attachments/drie-decentralisaties_20130923.pdf

Gepaste blijdschap over de verkiezingsuitslag

Wouter Hoppenbrouwer voor camera RTV Lansingerland

Wouter Hoppenbrouwer voor camera RTV Lansingerland

Vrijdagochtend 21 maart om 10.00 uur maakte burgemeester Coos Rijsdijk de definitieve verkiezingsuitslag bekend. Leefbaar 3B is wederom net als in 2010 de grootste partij. De grootste partij blijven, na vier jaar waarin niet alles van zelf ging, is een prima prestatie. Een prestatie, waar wij heel erg blij mee zijn. Een mogelijke hertelling hangt nog wel in de lucht, maar eerlijk gezegd verwachten wij niet dat dit gevolgen zal hebben voor de zetelverdeling.

Naast de vreugde moeten wij ook realistisch zijn en vaststellen dat wij stemmen hebben verloren. Van negen naar zeven zetels is een serieus signaal van de kiezer, dat wij niet zullen bagatelliseren. Gekscherend werd al gepubliceerd, dat er eerder sprake is van L1B in plaats van L3B. Als je het aantal uitgebrachte stemmen op Leefbaar 3B afzet tegen de kiesgerechtigden uit de drie dorpskernen, is er zeker ruimte voor verbetering. Echter, als je de 4475 op Leefbaar 3B uitgebrachte stemmen over de drie dorpskernen uitrekent, kom je toch op een hele mooie verdeling uit, te weten Berkel en Rodenrijs (40%), Bergschenhoek (25%) en Bleiswijk (35%). Overall overheerst een grote mate van tevredenheid. Immers, Leefbaar 3B heeft wederom aangetoond dat zij een politieke partij van formaat is en niet meer weg te denken is in het lokale politieke landschap.

Wij danken de kiezers voor het vertrouwen in ons. Wij beseffen dat een zware verantwoordelijkheid ons wacht. Immers, de financiële situatie is bar en boos en vraagt om hele moeilijke beslissingen, waarbij onze koers blijft: behoud vitale dorpskernen, veiligheid en het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande gemeenschapsvoorzieningen. Naast bestrijding geluidsoverlast zal ingezet worden op het wijkgericht werken en het tijdig betrekken van inwoners bij onderwerpen die hen aangaan. Niet over hen beslissingen nemen, maar met hen beslissingen nemen. Ons motto van de verkiezingen staat als een huis: SAMEN MAKEN WIJ HET LEEFBAAR. Met jullie zorgen wij ervoor dat het plezierig wonen, werken en recreëren blijft in Lansingerland.

Wouter Hoppenbrouwer

Lijsttrekker Leefbaar 3B  

Wouter Hoppenbrouwer voor de camera van RTV Lansingerland

Wouter Hoppenbrouwer voor camera van RTV Lansingerland

 

Leuke opsteker

Joost Smits (midden) in gesprek met Jan Pieter Blonk (rechts op foto)

Joost Smits (midden) in gesprek met Jan Pieter Blonk (rechts op foto)

Zoals bekend is Joost Smits inwoner van Lansingerland en een kritisch volger van de lokale politiek in Lansingerland. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil. De afgelopen dagen heeft hij vele dwarsdoorsneden gemaakt van de verkiezingsuitslag. Twee opvallende tweets van Joost wil Leefbaar 3B graag vermelden.

  1. Welke lijsttrekker sterk in de drie verschillende dorpskernen? In Bergschenhoek is dat Leon Hoek (WIJ Lansingerland). In Berkel is het Gerard Bovens (PvdA) en in Bleiswijk Wouter Whoppenbrouwer van Leefbaar 3B. Saillant detail is dat Wouter zelf niet in Bleiswijk woont.
  2. Wie is de volksvertegenwoordiger met meeste spreiding over de hele gemeente? Op plaats 1 staat Ivana Citterbartova van GroenLinks en op de 2e plaats staat Wouter Hoppenbrouwer (Leefbaar 3B).
Spring naar toolbar