Verkiezingsprogramma en de Kieslijst Leefbaar 3B vastgesteld

In de druk bezochte algemene ledenvergadering van Leefbaar 3B is woensdagavond 13 december de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 vastgesteld. Ook het Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B 2018 – 2022 is, na enkele aangenomen wijzigingsvoorstellen, door de ledenvergadering vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma heeft een bekende titel: “Samen maken we het Leefbaar” met als nieuwe ondertitel “Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar.”

Door op deze link te klikken gaat u naar het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B.

Na vaststelling van het verkiezingsprogramma heeft de algemene ledenvergadering de kieslijst vastgesteld. Op de kieslijst staan de kandidaat-raadsleden van Leefbaar 3B. Op nummer 1 staat wethouder Simon Fortuyn. Hij is al in september door de algemene ledenvergadering benoemd tot lijsttrekker. Nu is ook de rest van de kieslijst bekend. Er staan in het totaal 25 namen op de lijst. Er zijn kandidaten bij die op dit moment in de raad zitten, maar er zijn ook nieuwe gezichten. Een mooie lijst met zowel nieuwe als ervaren kandidaten.

Door op deze link te klikken gaat u naar de kieslijst van Leefbaar 3B.

De leden, het bestuur en de fractie van Leefbaar 3B zullen zich extra inspannen om net als in 2010 en 2014 een goed resultaat neer te zetten bij de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 21 maart 2018.

Inwoners Lansingerland praten mee over Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Afgelopen woensdag hebben inwoners van Lansingerland in het gemeentehuis hun mening kunnen geven over het voorgestelde Verkiezingsprogramma 2018-2022 van Leefbaar 3B.  Zij hebben tijdens de bijeenkomst en via mail wijzigingsvoorstellen gedaan.

Het verkiezingsprogramma heeft de voor Leefbaar 3B bekende naam “Samen maken we het Leefbaar” met daar aan toegevoegd “Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar.”

De door het bestuur van Leefbaar 3B ingestelde schrijversgroep, die de afgelopen twee maanden het concept verkiezingsprogramma heeft opgesteld, is nu de wijzigingsvoorstellen aan het verwerken in een nieuwe versie van het programma. Het verkiezingsprogramma wordt dit najaar in de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B vastgesteld.

De lijsttrekker van Leefbaar 3B is wethouder Simon Fortuyn. Hij heeft in de Ledenvergadering van afgelopen september de benoeming tot lijsttrekker aanvaard. In de Algemene Ledenvergadering van 13 december wordt de gehele kieslijst vastgesteld en dan is bekend welke kandidaten voor Leefbaar 3B op welke plaats op de kieslijst staan.

Praat mee over Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B

Inwoners van Lansingerland kunnen samen met leden van Leefbaar 3B woensdagavond 18 oktober 2017 meepraten over het ontwerp verkiezingsprogramma.

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B vinden het belangrijk, voordat het verkiezingsprogramma door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld, inwoners van Lansingerland in de gelegenheid te stellen om te reageren of mogelijk wijzigingen voor te stellen van het ontwerp verkiezingsprogramma. lees meer

Verkiezingsprogramma 2018-2022 Leefbaar 3B

De afgelopen zeven weken heeft een schrijvergroep bestaande uit raadsleden, bestuursleden en leden van Leefbaar 3B het concept Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B 2018-2022 geschreven.

Op 6 september vindt een terugkoppeling plaats aan de inwoners van Lansingerland die in het voorjaar bouwstenen hebben aangeleverd voor het verkiezingsprogramma.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B op 4 september zal Jan Pieter Blonk aangeven hoe dit concept verkiezingsprogramma tot stand is gekomen.

Het verkiezingsprogramma zal in de loop van dit najaar definitief worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Verkiezingsprogramma Leefbaar 3B: “Denkt u met ons mee?”

In maart 2018 worden in Nederland de gemeenteraadsverkiezing gehouden. Leefbaar 3B is van start gegaan met de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma. Graag wil Leefbaar 3B input van de inwoners van Lansingerland en nodigt hen dan ook graag uit om mee te denken.

Al de ideeën om onze gemeente Lansingerland mooier, gezelliger, prettiger, veiliger, schoner en gemakkelijker te maken zijn van harte welkom. Leefbaar 3B wil niet alleen van u weten wat er behouden moet blijven of wat beter kan in onze gemeente, maar ook willen ook graag van u horen wat wel een onsje minder kan. We kunnen het gemeentelijke budget immers maar één keer uitgeven. lees meer

Spring naar toolbar