Een jaar geluidsmetingen en vliegroutes in beeld

In de raadscommissie van 16 mei heeft Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk, bij de oordeelsvorming van de brief van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA over mogelijke uitbreiding van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport, ook gesproken over de vliegroutes. Er is onduidelijkheid of de vliegpaden wel zodanig worden gebruikt, dat bewoners van Lansingerland niet onnodig extra vliegtuiglawaai ondervinden. Blonk heeft toen aangegeven dat de heer Ad Somers een inwoner van Lansingerland de afgelopen 12 maanden veel data over vliegtuiglawaai en de gevlogen routes heeft verzameld en bereid is dit aan de leden van de commissie Ruimte en de wethouder te presenteren.

Afgelopen dinsdag is de presentatie door de heer Ad Somers gegeven. Ook werden presentaties gegeven door de heren:

  • Jan van Duin van de Luchtverkeersleiding Nederland
  • Ruud Molendijk van de Inspectie Leefomgeving en Transport
  • Steven van der Kleij van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport
  • Richard Spaans van de milieudienst DCMR

Na hun presentaties werd door de sprekers en panel gevormd en konden zowel raadsleden als inwoners vragen stellen over vliegroutes en het geluid. lees meer

Eerst onderzoek alvorens traumahelikopter verdwijnt van vliegveld

De raad van Lansingerland gaat instemmen met het advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De wethouders verkeer van Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en de gedeputeerde luchtvaart van de provincie Zuid-Holland adviseren de staatssecretaris de huidige geluidsruimte van het vliegveld niet verder uit te breiden en de effecten van het uitplaatsen van de traumahelikopter eerst te goed onderzoeken. In het advies van de bestuurders van de drie gemeenten en de provincie wordt ook voorgesteld het aantal nachtvluchten te maximeren op 650 en extra handhavingspunten betreffende geluid toe te voegen.

Het advies om de geluidsruimte niet uit te breiden komt overeen met wat in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.” lees meer

Geen geluidsuitbreiding vliegveld

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.” In het advies van verkenner Joost Schrijnen wordt dat ook gezegd. Hij geeft aan: “De kern van mijn advies is dat ik draagvlak zie voor het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven binnen de huidige vergunde milieuruimte.” Met andere woorden geen verdere geluidsuitbreiding van het vliegveld.

Toch manifesteert zich een dilemma

Heli’s uitplaatsen en vervangen door verkeersvliegtuigen geeft verplaatsing van verspreide geluidshinder naar meer geconcentreerd aan de koppen van de baan in Lansingerland en Schiedam. De totale geluidsruimte blijft hetzelfde, maar wordt anders verdeeld over de omwonenden rond het vliegveld. Die andere verdeling lijkt, wat betreft geluidshinder, erg ongunstig voor heel veel bewoners in Lansingerland (met name Bergschenhoek) en Schiedam. Je kunt je dus de vraag stellen, misschien is het verstandiger om de trauma- en politiehelikopter niet uit te plaatsen. lees meer

Beeldvormende infoavond vliegveld

Verkenner Joost Schrijnen en de directeur vliegveld Rotterdam The Hague Airport Ron Louwerse hebben in de raadszaal naar aanleiding van het Advies Draagvlak Luchthavenbesluit veel vragen beantwoord van raadsleden van Lansingerland en bewoners van Lansingerland en Rotterdam Schiebroek/Hillegersberg. De link naar het advies van Joost Schrijnen is:

Advies over draagvlak Luchthavenbesluit

Schrijnen heeft in zijn advies aangegeven dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van de geluidsruimte van het vliegveld. Wel gaf hij aan dat als de politie- en de traumahelikopter naar het havengebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg worden verplaats er ongeveer 25% geluidsruimte vrijkomt voor commerciële vluchten. Dat komt overeen met 4 à 5000 commerciële lijnvluchten. De ook aanwezige bewonersvertegenwoordiger Thea van de Coevering, de BTV (Bewoners tegen vliegtuigoverlast) en de Milieufederatie Zuid-Holland hebben vraagtekens gezet bij de 4 à 5000 extra lijnvluchten. Zij berekenen dat het om 6 à 7000 vliegbewegingen gaat. Dat wordt nog even uitzoeken wat juist is. lees meer

Geen draagvlak voor groei Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Verkenner Joost Schrijnen geeft aan dat er geen draagvlak is voor groei van de luchthaven buiten de bestaande geluidsruimte. De optimalisatie van het gebruik van de luchthaven moet volgens de verkenner gezocht worden binnen de bestaande geluidsruimte.

Hij heeft hiervoor een aantal opties geformuleerd, die het vliegveld en de regio kunnen gebruiken om een proces op te starten waarbinnen Rotterdam The Hague Airport zich verder kan ontwikkelen. Met name de volgende mogelijkheden bieden een interessant perspectief voor het vervolgproces:

  • De verkenner adviseert om het nemen van een luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport te koppelen aan een regionaal besluit over een nieuwe helikopterhaven. Het maatschappelijke helikopterverkeer (dat 25% van de geluidruimte gebruikt), zoals de traumaheli, zou dan op een andere locatie dan Rotterdam The Hague Airport moeten worden afgewikkeld. ln de tussentijd kan de directie van vliegveld voortvarend werken aan het verkennen van mogelijkheden en het maken van afspraken over het vergroten van het aantal zakelijke bestemmingen. lees meer
Spring naar toolbar