Noodopvang asielzoekers niet in Lansingerland

inderij_voor_huurwoningHet COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft aan het college van B&W laten weten dat geen gebruik zal worden gemaakt van opvang van 60 asielzoekers in Lansingerland. De omvang van de groep is te klein en de financiële voorwaarden die in het raadsvoorstel staan te aanzienlijk. Daarom ook is in de vergadering van de gemeenteraad het voorstel voor de opvang van 60 asielzoekers achter het gemeentehuis van de agenda afgehaald.

In januari, uiterlijk februari, gaat in commissie en raad gesproken worden over het huisvesten van asielgerechtigden (statushouders) in Lansingerland. Asielgerechtigden zijn vluchtelingen die door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) tot Nederland zijn toegelaten voor vijf jaar. In de loop van de vijf jaar wordt getoetst of het verblijf in Nederland permanent kan worden.

In januari/februari zullen besluiten genomen moeten worden over de wijze waarop de asielgerechtigden een woning in Lansingerland kan worden gegeven. lees meer

Peiling opvang vluchtelingen in Lansingerland

Poll-vluchtelingen_151129De fractie van Leefbaar 3B heeft via de eigen site afgelopen twee weken een peiling gedaan over de opvang van asielzoekers in Lansingerland. Ook is via een advertentie in de Heraut opgeroepen de peiling in te vullen.

Leefbaar 3B kijkt tevreden terug naar deze wijze van inwonersraadpleging, omdat het een indicatie geeft over de meningen, die leven in de samenleving. Leefbaar 3B is er van overtuigd dat deze peiling mede de reden is geweest voor het college om de mogelijke noodopvang in Bleiswijk in te trekken.

In totaal hebben 465 mensen hun mening gegeven. Niet iedereen heeft alle drie de vragen ingevuld, hetgeen sommige verschillen verklaart. lees meer

Geen noodopvang asielzoekers in Lansingerland

Het college zal de raad vanavond (26 november) vragen het agendapunt over de noodopvang van circa 60 asielzoekers op de locatie achter het gemeentehuis van de agenda te halen. Zie hieronder de brief die het college 26 november om 17:00 uur naar de raad heeft gestuurd.

In het weekend komt hierover een uitgebreid artikel op deze site en wordt ook ingegaan op de resultaten van de peiling die Leefbaar 3B op de site heeft gehouden. lees meer

Geef uw mening over opvang vluchtelingen in Lansingerland

uwmening_L3BAanstaande donderdag neemt de gemeenteraad van Lansingerland een besluit over wel of niet opvangen van 60 vluchtelingen in Lansingerland op een nu nog braakliggend stuk grond vlak achter het gemeentehuis.

De fractie van Leefbaar 3B wil heel graag de mening van zoveel mogelijk inwoners van Lansingerland horen. Op deze site van Leefbaar 3B (rechts op deze pagina onder “Geef uw mening”) kunt u, als u dat afgelopen week nog niet heeft gedaan, via de beantwoording van drie vragen uw mening geven over de vluchtelingenopvang in Lansingerland.

  • Ja, akkoord met opvang 60 vluchtelingen voor 3-12 maanden of
  • Nee, niet akkoord met opvang 60 vluchtelingen voor 3-12 maanden aanbieden.
  • Ja, bezwaar tegen opvang vluchtelingen bij mij in de buurt of
  • Nee, geen bezwaar tegen opvang vluchtelingen bij mij in de buurt.
  • Ja, opvang 300 vluchtelingen of meer is voor mij bespreekbaar of
  • Nee, opvang van 300 vluchtelingen of meer is voor mij onbespreekbaar

Als u aan Leefbaar 3B meer wilt meegeven over vluchtelingenopvang in Lansingerland kunt een reactie op dit bericht schrijven.

In het artikel hierna kunt u lezen welk besluit precies gevraagd wordt van de gemeenteraad.

Geen opvang vluchtelingen in Bleiswijk

geefjemeningHet college van B&W heeft de aanvankelijk voorgestelde locatie voor opvang van vluchtelingen bij de Lijsterlaan in Bleiswijk geschrapt. Aanstaande donderdag moet de raad wel besluiten over de aan de Veiligheidsregio en het COA aan te bieden locatie over opvang van vluchtelingen voor een periode van 3 tot 12 maanden. De locatie waarom het hier gaat is een braakliggende stuk grond nabij het nieuwe gemeentehuis in Bergschenhoek.

De raad moet donderdag 26 november over de volgende vier punten besluiten

  1. In te gaan op het verzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) door de VRR een mogelijke locatie voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen aan te bieden voor circa 60 plekken en voor de duur van 3 maanden tot een jaar.
  2. Hiervoor de locatie Wilderszijde, Bergschenhoek (direct gelegen achter het gemeentehuis/Boterdorpseweg) aan te wijzen.
  3. Dit aanbod te doen onder de voorwaarde dat derden alle kosten, inclusief bouw- en woonrijp maken, verbonden aan de tijdelijke noodopvang op zich nemen.
  4. Dit aanbod te doen onder de voorwaarde dat de veiligheid afdoende wordt gegarandeerd en dat derden de daaraan verbonden kosten op zich nemen.

Binnen de fractie van Leefbaar 3B wordt al langere tijd uitgebreid gediscussieerd over het al dan niet binnen Lansingerland opvangen van vluchtelingen. Leefbaar 3B laat zich hierover heel graag adviseren door inwoners van Lansingerland. Vandaar dat op deze site van Leefbaar 3B drie vragen worden gesteld (Rechts op deze pagina onder “Geef uw mening”). Al 380 inwoners (stand van zaken zondag 22 november 08:30 uur) hebben de vragen beantwoord.

Daarnaast zijn afgelopen week door inwoners 113 reacties geschreven op deze site van Leefbaar 3B. Tevens worden naast al deze info, ook de tijdens de drie door de gemeente Lansingerland georganiseerde inloopavonden betrokken bij de besluitvorming.

lees het  Raadsvoorstel onder besluiten.

Spring naar toolbar