Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kijkt terug

laaghangend-fruit-GEPLUKTOp 19 maart is het alweer een jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Oprechte ambities, maar volgens veel inwoners mooie beloftes, die nooit nagekomen worden. Een serieus signaal uit de samenleving, dat Leefbaar 3B serieus neemt. Immers, Leefbaar3B wil er alles aan doen om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen.

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 “Samen maken wij het Leefbaar” zijn wij eerlijk en transparant geweest door aan te geven dat de financiële omstandigheden zeer ongunstig zijn en dat er nauwelijks ruimte voor nieuw beleid is. Het laag hangende fruit is geplukt, waardoor pijnlijke bezuinigingsmaatregelen onvermijdelijk zijn.

Bij aanvang van deze raadsperiode vreesden wij nog dat de gemeente onder curatele gesteld zouden worden (nog zwaarder dan het huidige preventief toezicht van de provincie) De financiële maatregelen hebben reeds hun vrucht afgeworpen, maar…

lees meer    

Wouter Hoppenbrouwer fractievoorzitter Leefbaar 3B

2013-09-22 - Foto Wouter

In de eerste fractievergadering na de gemeenteraadsverkiezing heeft de fractie van Leefbaar 3B Wouter Hoppenbrouwer unaniem gekozen als fractievoorzitter. Hem wacht een schone taak om de fractie de komende vier jaar te gaan leiden. Het zal een moeilijke periode worden waarin belangrijke en lastige besluiten door de raad moeten worden genomen.

Nu duidelijk is dat een mogelijke hertelling van de stemmen bij de raadsverkiezing niet gaat gebeuren, is het Wouter’s eerste uitdaging om de coalitieonderhandelingen op te starten.

Landelijke politiek zat. Voorkom lokale versnippering. Stem Leefbaar 3B

Poster-Leefbaar3B-2014

In het NOS programma Een Vandaag van zaterdagavond 15 maart is uitgebreid stil gestaan bij de opmars van lokale partijen. Uit een opiniepeiling bleek dat er vier redenen zijn om op lokale partijen te kiezen.

  1. Lokale partijen staan dichter bij de mensen, kennen de problemen en wensen van de buurt;
  2. Landelijke partijen laten zich teveel leiden over wat er in Den Haag speelt, niet door wat er in de gemeente speelt;
  3. Een protest stem tegen de landelijke partijen (regeringsbeleid);
  4. De afwezigheid van de SP en PVV.

In diezelfde opiniepeiling is ook het stemgedrag bij de Tweede kamer verkiezingen 2010 verwerkt, versus het huidige voornemen om te stemmen. Hieruit blijkt dat 25% van hen die in 2010 niet hebben gestemd nu lokaal gaat stemmen. De VVD en PvdA stemmers zouden 23% respectievelijk 14% overstappen naar een lokale partij.
In de opmars van lokale partijen schuilt ook een groot gevaar, namelijk versnippering van het lokale geluid. Alleen al daarom een reden te stemmen op Leefbaar 3B. Sinds 2001 heeft Leefbaar 3B aangetoond van belang te zijn in het politieke landschap van Lansingerland.

Kijkend naar de standpunten van de “nieuwe” lokale partijen is het onderscheidend vermogen niet zo groot. Maar de toon maakt een groot verschil. Twee nieuwe lokale partijen klagen en schelden dat het allemaal anders moet, maar bieden geen oplossingen. Door een stem op deze partijen gaat de wereld er voor de inwoners echt niet anders uitzien en de problemen worden er niet minder door. Eén van de nieuwe lokale partijen is meer onderscheidend ten opzichte van Leefbaar 3B want:

  • Leefbaar 3B wil geen coffeeshop in Lansingerland.
  • Grondprijzen van duurdere woningen verhogen om goedkopere koopwoningen te kunnen bouwen is geen oplossing. Dat is ook niet nodig want onder een starterswoning van € 140.000 vrij op naam zit € 30.000 grondkosten en dat is een prijs die in de markt past.
  • Leefbaar 3B vindt dat het Rijk geld moet vrijmaken om geluidsoverlast van de HSL, het vliegveld en de A13/16 op te lossen. Dat moet niet uit de portemonnee van de inwoners van Lansingerland komen.

Een stem op Leefbaar 3B, lijst 1 is dan ook beter.

Lijsttrekker Leefbaar 3B: Ik ben geen kapitein van de Costa Concordia

Aan de linkerzijde achter de microfoon Wouter Hoppenbrouwer

Aan de linkerzijde achter de microfoon Wouter Hoppenbrouwer

Deze kopregel stond prominent genoemd in de 3B krant van afgelopen 5 maart. In dit artikel wees Leefbaar 3B lijsttrekker Wouter Hoppenbrouwer erop dat hij het oplossen van moeilijke financiële situaties niet uit de weg gaat, maar juist energie krijgt om in het belang van de inwoners van Lansingerland oplossingen te zoeken om uit de financiële malaise te komen. Tijdens het lijsttrekkersdebat op RTV Lansingerland radio werd de vraag gesteld of de dossiers Financiën, HSL en Bleizo door toedoen van het gemeentebestuur zijn verslechterd. Wouter Hoppenbrouwer vindt van niet.

Qua financiën maakte hij nog wel een nuancering. Logischerwijs kon niemand in 1995 bedenken dat er nu een economische crisis zou zijn waardoor de woningbouw in heel Nederland op zijn gat is komen liggen en in Lansingerland de bouw ook fors is verminderd. Achteraf moet je wel vaststellen, dat de risicoverdeling in sommige de door de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs in de periode 1995-2003 afgesloten contracten zeer ongunstig zijn in relatie tot de huidige crisis.

Ondanks de zeer hoge onderwijsuitgaven, wat volgens het college een kwestie is van “kosten gaan voor de baten uit”, blijft het feit dat Lansingerland aanzienlijk meer uitgeeft aan schoolgebouwen dan elders in Nederland. De rijksinkomsten hiervoor worden ruim overschreden. Verder zijn er nog meer keuzes gemaakt, die achteraf anders hadden gekund. Dat is de koe in de kont kijken en daar hebben wij niets aan, we moeten vooruit en daar oplossingen voor vinden.

Tijdens het radio debat wijst Hoppenbrouwer erop, dat het goed is ons te realiseren, dat zowel de Vinex opgave als de HSL door de landelijke politiek op ons bordje is gelegd. Lansingerland zit met de gebakken peren en de veroorzaker doet alsof zijn neus bloed en komt niet over de brug.

Onder aanvoering van de Leefbaar 3B wethouder wordt met alle partijen het maximale gedaan om de HSL geluidsoverlast te verminderen. Het is zeer spijtig te moeten constateren, dat de rijksoverheid probeert aan haar verantwoordelijkheid te ontsnappen.

Het Bleizo traject is verantwoord opgepakt, maar Lansingerland kreeg te maken met een tegenwerkende provincie, die op dit moment een vreemde dubbelrol speelt. Enerzijds wordt elke uitgaven onder de loep genomen en desgewenst afgekeurd. Anderzijds, op het moment dat zij ons kunnen helpen qua inkomsten, wijst de provincie het Factory Outlet Center af. Indien het openbaarvervoersknooppunt inclusief NS station Bleizo doorgaat heeft het totale project Bleizo weer perspectief.

Ook de toestemming aan de gemeente Zuidplas om 7000 woningen te bouwen geeft nu niet echt het idee dat de provincie Lansingerland wil helpen. Het provinciale standpunt is bedenkelijk, want de provincie heeft een financieel belang in het grote woningbouwproject in Zuidplas. Daarnaast wil de provincie en passant nog te bouwen, al geplande woningen in Westpolder West schrappen. Op deze manier word je door een provincie die merendeel bestaat uit vertegenwoordigers van de landelijke politiek bij de neus genomen.

Het tweede onderdeel van het debat ging over de geheimhouding. Het was goed om te vernemen dat de partijen snel op één lijn zaten. Geheimhouding is toegestaan als het gaat om personen of als de onderhandelingspositie van de gemeente in het gedrang komt. Iedereen kon zich ook vinden dat de geheimhouding ook een keer moet eindigen. De timing om een en ander openbaar te maken is maatwerk en zal elke keer weer van geval tot geval moeten worden bepaald. Wouter Hoppenbrouwer stelt vast dat iedereen gaat voor 100% transparant.

In het radiodebat bleek ook dat er voldoende tevredenheid is over de ingezette lijn van de burgerparticipatie. Zoals bekend, een kroonjuweel van Leefbaar 3B. Alle partijen gaven aan dat de eerste goede stappen zijn gemaakt, maar dat doorgegaan moet worden op de ingeslagen weg. Naast het serieus nemen van inwoners is het een “verplichting” uit te leggen waarom zaken wel of niet door gaan. Leefbaar 3B roept inwoners dan ook op de digitale burgerpanel in te vullen als er naar hun mening wordt gevraagd. Het debat werd afgesloten met wijze woorden, dat woensdag 19 maart 2014 een prachtige mogelijkheid is om inhoud te geven aan burgerparticipatie. Met andere woorden: Laat uw stem niet verloren gaan en Stem op woensdag 19 maart 2014.

Kieskompas geeft aan dat er echt wat te kiezen is

Poster Leefbaar3B - 2014

Vorige week dinsdag is de kieskompas gelanceerd waardoor u als kiezer de mogelijkheid wordt geboden om u te laten adviseren met betrekking tot uw stemkeuze op woensdag 19 maart 2014. Ik adviseer u allen vooral de motivatie goed te lezen, want de stellingen zijn soms voor twee wijzen uitlegbaar.

Partijen scoren op een stelling soms “Helemaal niet mee eens” versus “helemaal mee eens”, terwijl de motivatie gelijkluidend is. Een van de 30 stellingen gaat over de openstelling van de Noordeindseweg in Berkel. Leefbaar 3B is het met die stelling helemaal eens. De stelling vervolgt met een oplossingsrichting. De oplossingsrichting te weten eenrichtingsverkeer is ons te kort door de bocht. Immers, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en dat vraagt om een zorgvuldige afweging.

Ook is er een stelling over bezuinigingen op de onderwijshuisvesting. Slechts twee politieke partijen waaronder Leefbaar 3B is van mening, dat er bezuinigd mag worden. Leefbaar 3B is voorstander van goede (permanente )huisvesting, maar vinden de bekende “gouden kranen” niet meer van deze tijd zijn. Ook de recente begrotingsscan van de rijksoverheid laat zien dat de uitgaven voor de schoolgebouwen mede de veroorzaker is van het forse gat in de gemeentebegroting. Leefbaar 3B wil hieraan een halt toe roepen.

Naast deze twee stellingen benadruk ik graag nog een aantal speerpunten die voor  Leefbaar 3B belangrijk zijn te weten: Integraal wijkgericht werken. In samenhang met veiligheid (waaronder buurttoezicht), groen, verkeer en recreatie willen wij de leefbaarheid in de wijken op peil houden of verbeteren.

Daarnaast blijft de mening van de inwoners (Burgerparticipatie) zwaar tellen. Leefbaar 3b wil nog meer gebruik maken van de kennis, kunde en gedrevenheid van haar inwoners. Mocht de wens van de inwoners niet tot uitvoering kunnen komen, zullen wij transparant, open en eerlijk terug communiceren.

Stop geluidsoverlast is en blijft hoog in ons vaandel staan. Lansingerland is door landelijke politiek gedwongen overlast verstoorders te slikken. In de uitvoering hiervan is de ruimte tot verweer beperkt. Het “beetje” verweer dat mogelijk is kan op onze uiterste inspanning rekenen en is dus voortzetting van onze huidige koers.

Laat uw stem niet verloren gaan. STEM OP 19 MAART. LIJST 1, STEM LEEFBAAR 3B.

Wouter Hoppenbrouwer, lijsttrekker Leefbaar 3B

Kieskompas invullen. Ga naar http://www.lansingerland.kieskompas.nl

Filmpje Leefbaar 3B. Ga naar http://www.youtube.com/watch?v=TiwDu85KDsM”>

Spring naar toolbar